Het museum

Met de openstelling van het Affichemuseum in Hoorn heeft Nederland ook, evenals Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Polen, Italië en Japan, een plek waar het fenomeen affiche structureel en permanent aandacht krijgt, zowel met een vaste collectie als met wisselende exposities.

Cultuurhistorische waarde

1e etage 1e etage

Affiches belichamen bij uitstek de ontwikkeling van de cultuurhistorie. Zowel de artistieke gedaante als ook de voorstelling zelf, het onderwerp, tonen in één oogopslag de geest en de stijl van de betrokken periode. Grote kunstenaars hebben zich bezig gehouden met het ontwerpen van affiches, in Nederland onder anderen Jan Sluyters, Jan Toorop, Berlage, Roland Holst, Bart van der Leck, H. Th. Wijdeveld, Chris Lebeau, Leo Gestel, Raoul Hynckes, H.N. Werkman, Harmen Meurs, Eppo Doeve, Nicolaas Wijnberg, Karel Appel.

De opgave om met artistieke middelen direct de kern van een boodschap te raken is immers voor menig schilder of tekenaar een onweerstaanbare uitdaging. Ook de belettering die zij kiezen weerspiegelt doorgaans treffend de geest van het époque. Maar zeker zo groot is het aantal van Nederlandse ontwerpers die van affiches hun specialisme hebben gemaakt. In een zeer onvolledige reeks: Lion Cachet, Van Caspel, Jac. Jongert, Piet Zwart, Paul Schuitema, Joop Sjollema, Frans Mettes, Dick Elffers, Jan Lavies, Charles Verschuuren, Otto Treumann, Wim Crouwel, Jan Bons, Leo Reitsma, Marten Jongema, Gielijn Escher, Anthon Beeke. Zij en hun hier ongenoemde collega's hebben het Nederlandse affiche een voorname plaats gegeven in de wereld.

Samenwerking met grote collectiebeheerders

Met de belangrijkste beheerders van grote affichecollecties zijn overeenkomsten tot samenwerking gesloten: het Stedelijk Museum te Amsterdam, Theaterinstituut Nederland, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Filmmuseum Eye, Spoorwegmuseum, Amsterdams Gemeentearchief, het ReclameArsenaal, Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers en Velorama. Ook met buitenlandse musea zijn afspraken gemaakt.

Behoudens de expositieruimten beschikt het Affichemuseum over een uitgebreide bibliotheek in bruikleen van het Reclame Arsenaal, een collectie van meer dan duizend boeken en bladen over affiches. Daarmee is het Affichemuseum het kenniscentrum bij uitstek op affichegebied in Nederland.

Bestuur van de stichting het Affiche Museum

Martijn Le Coultre, Voorzitter – penningmeester
Max-Pieter Fränkel, Secretaris
Anna Zinkweg, Lid


Bestuur van de stichting Vrienden van het Affiche Museum

Martijn Le Coultre, Voorzitter – penningmeester
Max-Pieter Fränkel, Secretaris
Anna Zinkweg, Lid