Educatie en onderzoek

Educatie

Omdat ook een educatieve ‘missie’ wordt gevoeld, zullen op termijn ook lespakketten of ander lesmateriaal worden ontwikkeld in samenwerking met onderwijsinstellingen en/of uitgeverijen.

Onderzoek

Het museum zal onderzoek naar affiches en hun makers initiëren en bevorderen met het doel de resultaten daarvan in publicaties naar buiten te brengen.