Een museum met geschiedenis

Regenten in Hoorn

Het Affichemuseum was gevestigd in het Waterschapshuis. Dat bestond oorspronkelijk uit drie panden; de nummers 2, 4 en 6. De nummers 4 en 6 vormden één geheel en zijn gebouwd in 1728 in opdracht van de Hoornse patricier Cornelis van Foreest (1704-1761). Foreest koos deze plek niet voor niets: het Grote Oost stond bekend als één van de voornaamste straten en het was voor Foreest dus een uitstekende plek om zijn status te benadrukken.
Foreest behoorde tot de allerrijkste regentenfamilies van Hoorn en stond aan het begin van z'n politieke carrière. Directe aanleiding voor de bouwopdracht was z'n huwelijk in 1728 met Maria Eva van Akerlaken (1705-1736), dochter van de Regent Joan van Akerlaken en Petronella Merens. Het was in die tijd wat men noemt een echt 'society-huwelijk' en Foreest liet dan ook niet na om aan de voorgevel het alliantiewapen van beide families te laten aanbrengen. Tevens liet hij zichzelf en zijn echtgenote portretteren door de schilder Nicolaas Verkolje. (Bron: Vereniging Oud Hoorn).

Waterschapshuis

Later werd de drievoudige patriciërswoning de zetel van het Waterschap Westfriesland. Na de fusie van een aantal regionale hoogheemraadschappen in 1993 werden enkele diensten van de gemeente Hoorn in het pand gevestigd.
Bij gemeentebesluit kreeg een deel van het Waterschapshuis uiteindelijk een culturele bestemming. Nummer 6 werd daarbij van 2 en 4 afgescheiden; in 2 en 4 is nu het Affichemuseum gevestigd, nummer 6 werd een advocatenkantoor.

Onderduikers

In de voorgevel van nummer 4 is een reliëfbeeld ingemetseld met de beeltenissen van Dieuw van Vliet en Aaf Dell, die tijdens de oorlog 1940-'45 in de conciërgewoning in het achterhuis tal van onderduikers hebben geherbergd, terwijl nota bene het hele pand door de Gestapo was gevorderd.

Verhuizing

Vanwege problemen met de huisvesting in Hoorn is het AfficheMuseum op zoek naar een nieuw onderkomen.