Vrienden en donateurs

'Een mens zonder vrienden leeft maar half' Dit zei de Latijnse dichter Terentius. De Stichting Affichemuseum Nederland heeft hard vrienden nodig, vrienden die ons enthousiasme delen en die evenals wij de affichekunst een warm hart toedragen en willen bijdragen aan het voortbestaan en ontwikkeling van het, in Nederland unieke, museum.

Vrienden

Wie zich aanmeldt als vriend van het Affichemuseum geniet een aantal aardige privileges:

- Vrij entree voor alle tentoonstellingen
- Tien procent korting op catalogi van het museum
- Korting op aankopen in de museumwinkel (10 procent)
- Toezending van de nieuwsbrief Affect

Vriend van het Affichemuseum wordt men door jaarlijks minimaal 25 euro bij te dragen. Klik hier om u aan te melden: info@affichemuseum.nl

Donateurs

Ondernemingen maar ook particulieren kunnen donateur worden. Donateurs krijgen naamsvermelding in alle majeure publicaties van het Affichemuseum, zoals catalogi en incidentele monografie├źn.
Donateur wordt men voor mininaal 250 euro per jaar.

Grafische ondernemingen, reclamebureaus, uitgevers, ontwerpbureaus, adverteerders en alle andere organisaties die verwantschap voelen met het affiche, profileren zich als donateur van het nieuwe Affichemuseum op sympathieke wijze.

Het Affichemuseum is door de fiscus erkend als een museale instelling. Hierdoor zijn schenkingen aan het Affichemuseum aftrekbaar en hoeven er geen schenkingsrechten te worden betaald.

Klik hier om u aan te melden als donateur: info@affichemuseum.nl

De Stichting Affichemuseum Nederland is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Fiscaal voordelig schenken

Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift.
Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI's).