Amsterdamse school affiches

Affiches Amsterdamse School

Tentoonstelling van 24 april tot medio juli 2016

Dit jaar werd het eeuwfeest gevierd van de Amsterdamse School, een kunststroming die gekenmerkt wordt door een overdaad aan monumentale ornamentiek. Gebruik werd gemaakt van expressieve en fantastische vormen, verwant aan het expressionisme. Niet alleen de architectuur was stijlbepalend voor de Amsterdamse School maar ook in andere toepassingen werd de stijl gebruikt. Veelzijdige kunstenaars als Jac. Jongert, Carl Lion Cachet en W. Bogtman, hielden zich naast tekenen en schilderen ook bezig met het ontwerpen van tapijt, behang, meubels, glas in lood. Deze tentoonstelling laat zien hoe zij de grafische vormgeving beïnvloed hebben aan de hand van door hen ontworpen affiches.

Tentoonstelling architectuur

C.A. Lion Cachet - 1915

van Nelle

Jac. Jongert - 1920

Tentoonstelling bouwkunst

W. Bogtman - 1910

Kunst en reclame

J.B. Heukelom - 1917

Likeurstokerij Warnink

H. Paulides - ca. 1910

Tentoonstelling Gemeentewerken

Antoon Kurvers - 1926

't Koggeschip

ontwerp: anoniem -1903