Politieke affiches - de keuze van Jan Pronk

Internationale solidariteit

De keuze van Jan Pronk

In het holst van de nacht trokken ze er op uit: actievoerders met hun affiches en behangplaksel. De volgende dag zag de stad dan overal in krachtig zwart-wit het kordate wijfje dat een kernraket het land uitschopte of de kraakbeweging die een knokige vuist schudde.

De jaren '60 en '70 waren het hoogtij van het politieke activisme en uit die periode stammen dan ook vooral de politieke affiches waaruit Jan Pronk een keuze maakte.

Het politieke affiche is een document van "de dagen die de wereld schokten";. Na de aandacht voor de klassenstrijd en de internationale arbeidersbeweging, kreeg vooral de strijd tegen onrecht en het gebrek aan solidariteit de aandacht. Dat is ook het thema dat Jan Pronk na aan het hart ligt. Hij nam twee persoonlijke uitersten op: een affiche dat hij zelf liet maken en een met hemzelf als mikpunt.

De helft van de tentoongestelde affiches zijn afkomstig uit de eigen collectie van het Affichemuseum. Die onlangs is aangevuld met een belangrijke schenking politieke- en actie-affiches van de familie de Jong uit Heerlen. Verder van het IISG en het IIAV te Amsterdam.

Laten we eens wat ballonnetjes oplaten

De keuze van Jan Pronk

boontje komt om zijn loontje

De keuze van Jan Pronk

War is not healthy

De keuze van Jan Pronk

Shot for saying listen

De keuze van Jan Pronk

Contra el Apartheid

De keuze van Jan Pronk

Amnesty International

De keuze van Jan Pronk

Is de Derde Wereld oud nieuws voor u!

De keuze van Jan Pronk

Luns doe wat voor de hbiafranen

De keuze van Jan Pronk

Kruisraketten

De keuze van Jan Pronk

Shell helpt apartheid tereur in Zuidelijk Afrika

De keuze van Jan Pronk

Solidarisc

De keuze van Jan Pronk

geen cent voor Suharto

De keuze van Jan Pronk

Apartheid

De keuze van Jan Pronk

Vluchten - toekijken - helpen

Amnesty International van Ralph Prins

Wake up

Amnesty International van Ralph Prins

Help

Amnesty International van Ralph Prins

Humanity

Amnesty International van Ralph Prins

Let people go

Amnesty International van Ralph Prins

Amnesty International

Amnesty International van Ralph Prins

Help I do

Amnesty International van Ralph Prins

Recollages van Frans van Lier